Werkwijze

Onze kennismaking

Het eerste contact is een korte kennismaking, vaak telefonisch. U schetst kort uw situatie, uw rol als mantelzorger en waar u hulp bij zou willen krijgen. Dan kan snel beoordeeld worden of Uw Mantelzorgmakelaars u van dienst kan zijn. Graag maakt Wilbert of Joke dan een afspraak met u voor een intakegesprek, bij u thuis of op een andere plek.

Het intakegesprek

Het intakegesprek duurt hooguit anderhalf uur. Ook in de avond en in het weekend kunnen we een afspraak maken. We bespreken de situatie op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid en financiën. In overleg met u, en mogelijk uw naaste, wordt bepaald welke regeltaken door Uw Mantelzorgmakelaar zullen worden uitgevoerd. U behoudt dus als mantelzorger altijd de regie. Na dit gesprek volgt een kort verslag met een plan van aanpak. Dit plan van aanpak ontvangt u binnen twee werkdagen. 

Het plan van aanpak; Mantelzorgondersteuning op maat!

In het plan van aanpak staat welke knelpunten er zijn en wat we gaan doen om deze op te lossen. Zoals besproken geven we ook aan waar we zullen beginnen als het een complexe situatie betreft. Bij de regeltaken die overgenomen worden staat aangegeven hoeveel tijd daarvoor nodig is. Zo krijgt u een voorstel voor mantelzorgondersteuning op maat!

Als u akkoord gaat met het plan van aanpak ontvangt Wilbert of ik het graag getekend van u terug.

Aan de slag

Zodra u akkoord bent gaat Uw Mantelzorgmakelaars voor u aan de slag. Het gaat erom dat u snel wat ontlast wordt. Het doel is dat er een situatie ontstaat waar u en uw naaste, ook voor de langere termijn, zich goed bij voelen. Dat er balans is in het leven van u als mantelzorger, en dat er voor uw naaste de beste mogelijke zorg geregeld is.

Contact en evaluatie

Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden, dit kan per mail, telefonisch of in een vervolggesprek. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de complexiteit van de situatie.

Uw wens blijft centraal staan, daarom blijft het plan van aanpak ook flexibel. Wilt u bepaalde zaken toch anders geregeld hebben, geen probleem. Als u het tijdig doorgeeft passen we het plan van aanpak aan.

Twee weken na afronding van het traject wordt contact met u opgenomen om te horen of alles soepel loopt. Ook vragen we u dan toestemming om een evaluatieformulier op te sturen. Wij horen graag van u hoe u onze dienstverlening heeft ervaren.