Richtlijn mantelzorgondersteuning uitgebracht door Rijksoverheid


Rijk, gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning zijn volop aan de slag om bij kwetsbare
mensen thuis zo lang als mogelijk in te zetten op goede zorg en ondersteuning in de thuissituatie.
Hierdoor wordt de druk op de professionele zorg niet verder vergroot.
Deze richtlijn en de richtlijnen over huishoudelijke hulp, dagbesteding en -opvang en
hulpmiddelenzorg vormen samen de ‘Aanpak kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers die thuis
wonen bij verzwaring problemen en crisissituaties.’
In deze richtlijn wordt uiteengezet hoe passende ondersteuning geboden kan worden aan
mantelzorgers zodat zij het kunnen volhouden en kwetsbare mensen in deze tijd zo lang en goed
mogelijk thuis kunnen blijven. In deze richtlijn zijn de stappen tot die passende ondersteuning van de
mantelzorger weergegeven.


Deze richtlijn zal op de websites van de Rijksoverheid, MantelzorgNL, VNG en aanbieders worden
gepubliceerd en geldt in ieder geval tot 28 april 2020.

Wilt u de richtlijn verder lezen? Download u hem dan hier; Richtlijn+Mantelzorg.pdf