Extra service

Artsenbezoek

Een artsenbezoek is altijd spannend. Er wordt in korte tijd veel besproken. Belangrijke informatie voor u en uw naaste. Als mantelzorgmakelaar gaan Wilbert of ik graag met u en uw naaste mee. Met onze kennis en achtergrond spreken wij de taal en weten wij de juiste vragen te stellen. U ontvangt achteraf een kort verslag van het gesprek zodat u en uw naaste het nog eens rustig na kunnen lezen. 

Tips en training

Bij de verzorging van uw naaste komen er allerlei nieuwe dingen op uw pad; Hoe kan ik mijn naaste met een lichamelijke beperking of pijn het beste lichamelijk verzorgen? Hoe ga ik om met het soms ingewikkelde gedrag van mijn naaste? Welke handigheidjes zijn er om mijn naaste die vergeetachtig is zoveel mogelijk eigen regie te laten behouden? Met als dat soort vragen helpen wij u graag verder. 

Coördinatie van de zorg

Als er veel verschillende professionele hulpverleners bij uw naaste betrokken zijn is het belangrijk dat de onderlinge communicatie goed verloopt. Wij regelen voor u de onderlinge communicatie en afstemming tussen alle betrokken hulpverleners. Wij organiseren periodiek een overleg waar zij allemaal bij aanwezig zijn zodat we de zorg en ondersteuning die geboden wordt goed afgestemd houden op de behoefte van uw naaste.

Beheer van uw Persoons Gebonden Budget (PGB)

U heeft gekozen voor een Persoonsgebonden Budget. Dit biedt u maximale vrijheid om uw zorg in te kopen bij wie en wanneer u dat wilt. Deze zorgkosten moet u wel verantwoorden. U kunt dit zelf doen of een naaste vragen dit voor u te doen. Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de budgetbeheerder van uw PGB. Als Mantelzorgmakelaar kan ik u ondersteunen bij de opzet van het PGB en laten zien hoe u dit kunt beheren.