Veranderingen in de Wet Langdurige Zorg per 1 januari 2020

Ieder jaar zijn er veranderingen in de wet- en regelgeving. Ook dit jaar verandert er per 1 januari weer het nodige. Lees mee wat er verandert in de Wet Langdurige Zorg via https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2020

Veranderingen in de WMO per 1 januari 2020

In de eigen bijdrage van de WMO gaat ook wat veranderen. U betaald geen 17 euro per vier weken meer maar 19 euro per maand. Bekijk het filmpje van het CAK voor verdere uitleg; https://www.youtube.com/watch?v=VcqTAPAcvNE&feature=youtu.be

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Zorg en Dwang van kracht;

"vrij waar het kan, zorg waar het moet en altijd persoonsgericht"

Voor meer informatie bekijk het korte filmpje met meer informatie;

https://youtu.be/Qu6ceVE_-0g