Werkwijze

Een mantelzorgvriendelijk HRM-beleid

Doelstelling is het vitaal houden van uw medewerkers en uitstroom voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat het thema mantelzorg bekend en bespreekbaar is. Zo kunt u een helder beeld krijgen van de mantelzorgbelasting van de medewerkers. De invulling van uw bedrijf van een mantelzorgvriendelijk HRM-beleid geeft u de mogelijkheid uw medewerkers te steunen en te behouden.

Een goede start

Er worden interviews gehouden met de directie, het management, afdeling P&O en de OR. De motivatie van uw bedrijf om tot een mantelzorgvriendelijke HRM-beleid te komen wordt helder en de doelstellingen worden concreet geformuleerd. Het plan van aanpak wordt gemaakt

Mantelzorg is bekend en bespreekbaar

Het begrip mantelzorg in combinatie met de rol als werknemer en werkgever is bespreekbaar. Wat is mantelzorg? Hoe kunnen we dit bespreken met elkaar? Wat wil u bereiken met mantelzorg vriendelijke HRM-beleid?

Dit doen we door middel van medewerkersbijeenkomsten, online vragenformulieren en gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers

De regelingen zijn bekend

Voor werkende mantelzorgers zijn er regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Dit zijn zowel wettelijke regelingen, cao-bepalingen als mogelijk door uw bedrijf te ontwerpen “maatwerk” regelingen. Leidinggevenden en medewerkers zijn op de hoogte zijn van de regelingen.

Maatwerkoplossingen

Medewerker en leidinggevende bespreken de mogelijkheden en zoeken samen naar oplossingen die rekening houden met de organisatie en medewerkers belangen. Als mantelzorgmakelaars ondersteunen wij bij deze gesprekken.

De oplossingen variëren van oplossingen op het gebied van werktijden, locatie, werkduur, maar ook in kleine zaken zoals het voeren van privé telefoontjes binnen werktijd. Afspraken worden concreet gemaakt en goed vastgelegd.

    Borging in bestaand HRM-beleid.

    Mantelzorgondersteuning wordt gekoppeld aan thema’s in het bestaande HRM-beleid zoals duurzame inzetbaarheid, verzuim, goed werkgeverschap en Medewerkers Tevredenheid.

    Blijvend communiceren over mantelzorgondersteuning is van belang om het thema levend en actueel te houden.