Dienstverlening

Onze specifieke kennis en ervaring richt zich op de ondersteuning van mantelzorgers van ouderen en mensen met psychiatrische problematiek. 

Omdat wij werken als zelfstandigen zijn wij onafhankelijk van gemeenten, zorginstellingen en andere instanties, daarmee kunnen wij ons volledig richten op uw ondersteuning en belangenbehartiging.

 

Met welke dienstverlening bent u het beste geholpen?

Onderstaand vindt u voorbeelden van de mantelzorgondersteuning die wij u kunnen  bieden;

Op het gebied van zorg;

 • Het aanvragen van indicaties; bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor,
 • Het invullen van formulieren, maken van zorgbeschrijvingen, persoonlijk plan of zorgplan.
 • U informeren over de verschillende vormen van financiering die u kunt aanvragen (Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget) en wat dat voor u en uw naaste betekent.
 • U ondersteunen bij het keukentafelgesprek of contact met zorgverzekeraar of zorgkantoor
 • Het zoeken naar de best passende zorg, (huishoudelijke) ondersteuning of begeleiding en deze voor uw naaste regelen. Contact onderhouden met de zorginstelling en zorgen dat de inzet van zorg en begeleiding naar wens verloopt.
 • Het regelen van hulpmiddelen om uw naaste zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn
 • Vervangende mantelzorg regelen (respijtzorg)

 

Op het gebied van welzijn;

 • Het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor activiteiten en contact welke aansluiten bij de wens van uw naaste (van passend onderwijs tot dagbesteding, inzet van vrijwilliger of lotgenotengroepen)
 • U en uw naaste voorzien van de juiste informatie over een ziektebeeld of beperking
 • Ondersteuning voor uw thuissituatie regelen; bv. opvang van de kinderen, huishoudelijke ondersteuning
 • U ondersteunen bij de administratie van het PGB

 

Op het gebied van wonen;

 • Woningaanpassingen regelen
 • Vergoedingen voor u als mantelzorger navragen en regelen
 • (Mobiliteits-) hulpmiddelen aanvragen voor in en om het huis
 • Het adviseren op het gebied van veiligheid in en om het huis

 

Op het gebied van arbeid;

 • Contact leggen op zoek naar passend werk voor uw naaste
 • De mogelijkheden tot flexibel werken/ verlof die uw werkgever biedt op een rijtje zetten voor u
 • Het gesprek met uw werkgever met u voorbereiden
 • U ondersteunen tijdens het gesprek met uw werkgever

 

Op het gebied van financiën;

 • Uit zoeken of u als mantelzorger recht heeft op bepaalde vergoedingen en deze voor u aanvragen
 • Uitzoeken of er subsidies of toelages waar u een beroep op kunt doen en deze voor u regelen
 • Nazoeken welke consequenties het voor u heeft als u bv. zorgverlof opneemt.

 

Overige dienstverlening;

 • Bij afwijzing van een aanvraag voor indicatie kan ik u ondersteunen bij het indienen van een bezwaarschrift/ klacht.
 • Bij klachten over de zorg of begeleiding kan ik u ondersteunen bij het indienen van een klacht.
 • Als uw naaste niet (meer) alleen de beslissingen kan nemen kan ik u ondersteunen bij het regelen van wettelijke vertegenwoordiging.