Vermoeden pgb-fraude en oneigenlijk gebruik in 2018 afgenomen

 

Het rapport over de huisbezoeken van zorgkantoren in 2018 is op 11 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor ons is de meest opvallende en bemoedigende conclusie dat het vermoeden van fraude en oneigenlijk gebruik is afgenomen. En dat 96 procent van gebruikers van het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz) tevreden is.

Lees verder op; https://www.pgb.nl/vermoeden-pgb-fraude-en-oneigenlijk-gebruik-in-2018-afgenomen/