Vrijstelling eigen bijdrage Wmo

 

Minister De Jonge van VWS heeft de kamer in een brief laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van de Wmo in de maanden april en mei 2020 niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Van het CAK ontvang je bericht over dit besluit en zij zorgen ook voor de administratieve afhandeling.

lees meer; https://www.pgb.nl/vrijstelling-eigen-bijdrage-wmo/