voor Mantelzorgers

Uw naaste heeft ondersteuning nodig, soms voor even, maar vaak voor een langere tijd.

U kunt hier niet zelf invulling aan geven maar wil wel graag dat het op de allerbeste manier geregeld wordt.

Of u kunt zelf wel (een deel van) de zorg invullen maar vraagt zich af hoe de andere zaken dan op orde komen. Waar heeft u als mantelzorger recht op?

Misschien bent u al jarenlang mantelzorger maar wordt het u te veel. Heeft u hulp nodig bij uw mantelzorgtaken of heeft u een vraag waarop u snel een concreet antwoord nodig heeft?

In alle gevallen kunnen wij u, als mantelzorgmakelaars, verder helpen, met raad en daad! 

Wij werken als zelfstandigen, zijn onafhankelijk van gemeenten, zorginstellingen of andere instanties en richten ons volledig op uw ondersteuning en belangenbehartiging.