Wat is....?

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die, niet beroepsmatig, langdurig zorg verleent aan een hulpbehoevende oudere, chronisch zieke of gehandicapte naaste. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn mantelzorg.

BMZM

De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) zorgt voor erkenning en legitimering van het beroep en de onafhankelijkheid van de Mantelzorgmakelaar, als onafhankelijk cliënt- en mantelzorgondersteuner.
Zij faciliteert de toegang en ondersteunt mantelzorgmakelaars door middel van registratie, intervisie en het delen van kennis onder haar leden.Op de site van BMZM, https://www.bmzm.nl, is meer informatie te vinden over Mantelzorgmakelaars en wat zij voor u, als mantelzorger, kunnen doen.

Het Registerplein

Registerplein is een kwaliteitswaarborg. Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden.Voor meer informatie verwijs ik u graag naar hun site https://www.registerplein.nl

Respijtzorg

Een van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers is respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen.

Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg inkoopt. U bepaalt zelf wie uw zorgverlener wordt. Een pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. U moet een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener, de zorgverlener aansturen en de administratie bijhouden. Zorg kan uit verschillende wetten gefinancierd worden, afhankelijk van uw situatie. In al die wetten is het recht op een pgb opgenomen. De voorwaarden voor een pgb verschillen per wet. 

Mantelzorgvriendelijk HRM-beleid

Zorgtaken zijn voor veel mantelzorgers prima te combineren met hun baan. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Dan bestaat het risico dat ze overbelast raken, ziek worden en soms zelfs voor langere tijd uitvallen. Mantelzorgvriendelijk beleid, als onderdeel van het personeelsbeleid, draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken te combineren. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Officieel heet deze wet WMO 2015.