Bijscholing Wet Zorg en Dwang

 

Afgelopen donderdag 16 april hebben Wilbert en ik nascholing gevolgd over de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Begin dit jaar hadden we u al geïnformeerd over de ingang van deze wetgeving maar nu zijn er ook de eerste ervaringen mee opgedaan, goed om deze even te horen.

De bijscholing werd gegeven door Dorien Kloosterman van Post MD opleidingen, natuurlijk via een internet kanaal, gezien Corona en de huidige maatregelen kon dit niet anders.

De Wet Zorg en Dwang

Motto is; Onvrijwillige zorg nee, tenzij…

Dus vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag niet meer worden toegepast tenzij er sprake is van ernstig nadeel  We zoeken eerst zoeken naar een vrijwillig alternatief, als ons dit niet lukt gaan we  (externe) deskundigheid inschakelen. Wat heel opvallend is is dat deze wet niet alleen in instellingen, geldt maar ook in kleinschalige woonvormen en thuissituatie.

De wet is van kracht als er professionele zorg aanwezig is, het geldt dus niet voor u als mantelzorger.

Vaak is de zorg voor uw naaste een combinatie van uw zorg en de zorg van professionals, u kunt er dus wel mee te maken krijgen. Daar is het goed dat u er van op de hoogte bent.

Wat zijn dan voorbeelden van onvrijwillige zorg?

  • het toedienen van vocht, voeding en medicatie,
  • medische controles/handelingen;
  • beperken van de bewegingsvrijheid;
  • insluiten;
  • toezicht houden op de cliënt;
  • onderzoek aan de kleding of het lichaam;
  • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen;
  • controleren op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden;
  • beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of nalaten (inclusief het gebruik van communicatiemiddelen);
  • beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek.

Mocht u vragen hebben belt u ons gerust! Wij denken graag met u mee en geven u advies over hoe u deze wetgeving kunt inpassen in uw dagelijkse praktijk als mantelzorger.