Tarieven

 

Voor de dienstverlening geldt een uurtarief van € 60,00. 

Boven de 20 km enkele reis wordt een vergoeding van € 0,19 per kilometer berekend.

Kosten die u maakt voor de inzet van een mantelzorgmakelaar worden steeds vaker vergoed door zorgverzekeraars, gemeenten of werkgevers.

Aanvullende Zorgverzekering

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de dienstverlening van een mantelzorgmakelaar.  Dat staat dat in de polis van uw aanvullende verzekering. U kunt ook de verzekering uw naaste, degene die u mantelzorg biedt, hiervoor inzetten.  Hierbij een overzicht van vergoedingen; vergoeding mantelzorgmakelaar 2024

Gemeenten

Gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de taak om te zorgen voor mantelzorgondersteuning. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden en maak uw wensen kenbaar.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verplicht aanvragers van WMO-voorzieningen onafhankelijke cliënt ondersteuning aan te bieden. Als zelfstandig werkende Mantelzorgmakelaar ben ik onafhankelijk en niet gebonden aan gemeentelijke instanties of instellingen.

Persoonsgebonden budget

Heeft u een PGB vanuit de Wet Langdurige zorg? Dan kunt u de dienstverlening van een mantelzorgmakelaar betalen uit het vrij besteedbaar bedrag. Sommige gemeenten hebben binnen hun PGB-WMO ook een vrij besteedbaar bedrag opgenomen.

Werkgever

Als u mantelzorg combineert met een baan, informeer dan eens bij uw werkgever naar eventuele vergoedingen. Werkgevers hebben hier vaak budget voor gereserveerd en kunnen dit beschikbaar stellen. Zij hebben er ook belang bij; een goede ondersteuning voor u voorkomt dat u ziek uitvalt of stopt met werken.

Kosten voor bedrijven

Bedrijven met interesse voor een mantelzorgspreekuur of adviezen voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, ontvangen daarvoor, na het intakegesprek een voorstel inclusief offerte.