Home » Jolanda Vielvoye

Jolanda Vielvoye

Als Uw Mantelzorgmakelaar (i.o.) ben ik primair werkzaam in het gebied van Heemstede, Bennebroek via de Haarlemmermeer tot en met de Bollenstreek.

Sinds 2006 heb ik als zelfstandig zorgondernemer thuiszorgorganisaties opgezet in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Met eigen ogen zag ik waar het mijns inziens beter kan in de ouderenzorg en met name mis ik tijd en oprechte aandacht voor de individuele zorgvrager.  Hierdoor wordt onvoldoende gehoor gegeven aan specifieke behoeften en zorgvragen van de individuele oudere thuis en in verzorging- en verpleeghuizen. Gedreven door deze ervaringen ben ik gestart met een organisatie die als aanvulling op de reguliere zorg moest dienen door het bieden van die zorg en aandacht als verlengstuk van familie en mantelzorg. Deze organisatie groeide door vraag en aanbod al vrij snel uit tot een kleine reguliere en erkende zorgaanbieder met gediplomeerde zorgverleners. Gaandeweg de groei van deze organisatie en de opzet van de volgende zorgorganisaties leerde ik al doende de regels en richtlijnen in de zorg en verdiepte mij steeds verder in de mogelijkheden en nieuwe kansen in het domein zorg en welzijn. Ik bouwde verder aan mijn eigen kennis door o.a. de samenwerking met andere zorgaanbieders en ketenpartners. Alles wat ik nodig had aan informatie nam ik tot mij en bestudeerde ik grondig, zodat ik ook een erkende gespreks- en onderhandelpartner voor zorgverzekeraars en gemeenten werd.

 

De nadruk van mijn werkzaamheden kwam steeds meer op personele en financiële belangen, sturen op kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en het behalen van targets te liggen. Alhoewel ik graag nadenk over beleid en deze uitdraag, spendeer ik liever mijn tijd aan de daadwerkelijke organisatie, advisering en ondersteuning van zorg voor cliënten en mantelzorgers. Daar haal ik mijn voldoening en energie uit.

 

Ik ben daarom gestart met de opleiding tot mantelzorgmakelaar en verwacht deze in juni 2021 af te ronden. Door mij als Uw Mantelzorgmakelaar in te zetten kom ik zelf weer dagelijks in contact met ouderen en hun mantelzorgers in onze samenleving en kan hen door mijn ervaring, kennis en vele contacten in mijn netwerk, adviseren en waar nodig doorverwijzen, op het gebied van zorg en ondersteuning. Op deze manier kan ik daadwerkelijk zelf weer iets betekenen voor anderen en dat geeft mij tegelijk mijn eigen werkplezier terug.